رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

سمادهی هدف غایی یوگای باستانی و پدیده ای علمی

دوشنبه, 12 نوامبر 2018

یوگا را سفری از جسم به ذهن و از ذهن به سوی روح یا جان می دانند. به بیان دیگر در واقع یوگا سفری است از انرژی سنگین و زمخت مادی به سوی انرژی لطیف تر. مبنای این سیر از انرژی مادی به انرژی لطیف…

ابله سفر روح

سه‌شنبه, 11 سپتامبر 2018

🌸 ابله #سفر_روح سفر روحی ما از نقطه ی صفر یا از هیچ شروع میشود، صفر عددی بی عدد که در آنجا اعتماد و معصومیتی بی پایان راهنمای انسان است نه تجربه های گذشته و شک ها این نقطه صفر یا عدد بی عدد به…

بند سیمین یا ریسمان نقره ای چیست؟

شنبه, 11 آگوست 2018

محققان روحی, برونفکنی روح را امری لذت بخش و بی خطر برای روح می دانند به حدی که فرد دیگر خواهان بازگشتن به داخل جسم فیزیکی خود نیست چون رهایی از جسم مادی و قدم گذاشتن به عالم ارواح از هر جهت لذت بخش تر…

ده تعریف مهم درباره ی فرافکنی اثیری که باید بدانید

پنج‌شنبه, 3 می 2018

ده تعریف مهم درباره ی فرافکنی اثیری که باید بدانید: ١)فرافکنی اثیری: حالتی از خودآگاهی است که در آن انسان آگاهی اش را از کالبد فیزیکی به کالبد اثیری منتقل می کند و در این حالت دنیای اثیری را تجربه می نماید. این تجربه می…

آموزش گام به گام پرواز روح

پنج‌شنبه, 19 اکتبر 2017

آموزش گام به گام پرواز روح  مکان: مکان باید ساکت و آرام باشد. تمام مزاحمت‌های صوتی را حذف کنید. رادیو و تلویزیون را خاموش کنید. تلفن را قطع نمایید. به دیگران در مورد تمرین خود توضیح داده، از آنها بخواهید با سکوت خود، با شما…