رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

دانلود کتاب پرواز جسم

پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷

دانلود کتاب پرواز جسم نویسنده: استیو ریچارد مترجم: شکوفه تقی تاریخ پرواز جسم به هزاران سال پیش برمیگردد. در ادبیات کهن مشرق زمین روایات و داستانهای بسیاری نزد عرفا و اساتید علوم باطنی وجود دارد. داستان قالیچه حضرت سلیمان که در فضا حرکت می کرد،…