رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

چهل توصیه معنوی برای زندگی روزمره (قسمت دوم)(2)

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

چهل توصیه معنوی برای زندگی روزمره(قسمت دوم)(2) 21- خداوند ماورای تصورات بشر است ,ولی او یک واقعیت حی است . 22- همیشه مانند یک بچه ساده و راستگو باش . 23- به درون بنگر و حقیقت را دریاب . 24- از خود گذشتگی ,حقیقت و…

چهل توصیه معنوی برای زندگی روزمره (قسمت اول )(1)

شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶

چهل توصیه معنوی برای زندگی روزمره(قسمت اول ) 1-شخص بی آرزو ,غنی ترین فرد جهان است . 2-سعی وکوشش همراه با رحمت الهی ,انسان را به خود آگاهی می رساند. 3- خداوند بدون شکل می باشد ,در عین حال شکل دهنده تمامی اشکال است ….