رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

تله کینزی چیست و چگونه انجام می شود؟

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تله کینزی چیست؟ تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.هر کسی به…

سایکومتری (psychometric) 

سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سایکومتری (psychometric) سایکومتری که به استعدای نهفته در اشخاصی مربوط می شود که با لمس و یا گرفتن اشیاء متعلق به دیگران می توانند مقداری از ارتعاشات یا انرژی های روحی آنها را جذب کنند؛ لذا فردی که دارای چنین استعدادی است می تواند از…