رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

اختلال شخصیت خودشیفتگی

سه شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۷

✨ اختلال شخصیت خودشیفتگی ✨✨ ( Narcissistic Personality Disorder ) اختلال شخصیت خودشیفتگی یک نوع اختلال فراگیر است که مشخصه آن خود محوری، کمبود احساس همدلی با دیگران، و حس مبالغه آمیز خود را مهم پنداری است. همانند دیگر اختلالات شخصیت، این اختلال نیز باعث…