رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

نورخواری

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

نورخواری “نورخواری” یا خیره شدن به خورشید: نورخواری یک روش باستانی است که توسط فرهنگ‌های زیادی از جمله؛ مهرپرستان، مایاها، مصریان، آزتک‌ها، تبتی‌ها و هندوها به کار می‌رفته است. طرفداران این تکینک می‌گویند نه تنها موجب سلامتی بدن می‌شود، بلکه توانمندی‌های‌ فرا انسانی مانند؛ تله…

شفای خورشیدی

پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷

مرکز شفای خورشیدی با گسترش درکی بهتر از چگونگی توانائی خورشید در شفا بخشیدن به ذهن، بدن و روح انسان، توجه خود را بر کمک‌رسانی به جامعه بشری معطوف نموده است درست به همان شیوه‌ای که هیرا راتان مانک (HRM) که تاکنون بیش از هفت…

چگونه مراقبه گون باشیم؟

یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱 🛐 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﮔﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهید، ﺫﻫﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﻫﺮ…