رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

15 روش کاهش استرس و اضطراب

یکشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۶

متأسفانه وجود استرس در زندگی نه تنها باعث حل مشکلات نمی‌شود، بلکه برعکس فرد را از ادامه فعالیت صحیح باز می‌دارد. امروزه آگاهی و انجام روش‌های رهایی از استرس یا RELAXATION  برای روح و روان مانند ورزش برای جسم به هرکسی توصیه می‌شود. اگر زندگی…