رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

ده تعریف مهم درباره ی فرافکنی اثیری که باید بدانید

پنج‌شنبه, 3 می 2018

ده تعریف مهم درباره ی فرافکنی اثیری که باید بدانید: ١)فرافکنی اثیری: حالتی از خودآگاهی است که در آن انسان آگاهی اش را از کالبد فیزیکی به کالبد اثیری منتقل می کند و در این حالت دنیای اثیری را تجربه می نماید. این تجربه می…