رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

چهار کالبد نامرئی هاله نورانـی انسان

سه‌شنبه, 15 می 2018

‍ چهار کالبد نامرئی هاله نورانـی انسان عبارتند از: کالبد اول: کالبد علّی / کالبد معنوی کالبد معنوی، کالبد آگاهی همراه با مسیر واقعی معنوی و خط مشی زندگی ما است. کالبد معنوی والاترین سطح توانایی بالقوه و بازتاب توانایی ما برای آشکار ساختن استعدادهای…