رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

قانون عمل و عکس العمل (کارما)

دوشنبه, 24 سپتامبر 2018

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱  قانون عمل و عکس العمل (کارما) قانون عمل و عکس‌العمل خاطرنشان می‌کند که هر عملی، عکس‌العملی یکسان یا متضاد به ارمغان می‌آورد. هر چیزی که در حق دیگران انجام دهید، به همان شکل یا به شکل دیگر به شما بازگردانده می‌شود. بیشتر آدم‌ها به‌صورت…