رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

خودآگاهی

دوشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

🌸 خودآگاهی چیست و چگونه آن را در خودمان تقویت کنیم؟ خودآگاهی، شناخت ما از خودمان است و با افزایش آن فرد تصویر روشنی از ویژگی‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، علایق و نیازهایش خواهد داشت. خودآگاهی مهارتی است که کمک می‌کند تا در مورد خویشتن، نیازها، خصوصیات، اهداف،…

گذر از هفت شهر عشق از دیدگاه عطار

یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶

عطار سیر و سلوک الی الله را هفت مرحله دانسته، که عبارت است از طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت و فنا؛ یعنی بقاء در ذات او یا فناء فی الله. این هفت وادی را عطار در منطق الطیر چنین بیان کرده است:

گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشتی هفت وادی درگه است