رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

نورخواری

شنبه, 9 مارس 2019

نورخواری “نورخواری” یا خیره شدن به خورشید: نورخواری یک روش باستانی است که توسط فرهنگ‌های زیادی از جمله؛ مهرپرستان، مایاها، مصریان، آزتک‌ها، تبتی‌ها و هندوها به کار می‌رفته است. طرفداران این تکینک می‌گویند نه تنها موجب سلامتی بدن می‌شود، بلکه توانمندی‌های‌ فرا انسانی مانند؛ تله…

تمرین تمرکز بر شمع

دوشنبه, 29 اکتبر 2018

✨✨تمرکز بر شعله شمع (تراتاکا) ✨✨ تمرکز بر نقطه نورانی یا شعله شمع هم قدمتی کمتر از نقطه سیاه ندارد. راه اساسی پرورش تمرکز و پرورش فکر در تمرین های یوگا و هیپنوتیزم، تمرکز بر شعله شمع است. اگرچه معمولاً تمرکز بر شعله شمع برای…

چگونه مراقبه گون باشیم؟

یکشنبه, 16 سپتامبر 2018

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱 🛐 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﮔﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهید، ﺫﻫﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﻫﺮ…

بدن و روح

یکشنبه, 2 سپتامبر 2018

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱 ✨✨🍥 تاریکی و نور (بدن و روح ) 🍥✨✨ بدن از تاریکی تشکیل یافته و روح از نور و محل برخورد نور و تاریکی قلمرو ذهن است. ذهن دارای اندکی نور و اندکی تاریکی است، از اینرو همیشه در کشمکش است، زیرا همواره به…