رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

چاکراها و اعمال انسان

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۹۷

چاکراها و اعمال انسان انرژی حیاتی وقتی از چاکرای ریشه به طرف چاکراهای بالاتر می آید، در صورتیکه مجرای اصلی ( کانال های ارتباطی مابین چاکراها ) بسته باشد نمی تواند به طرف بالا صعود کند و به ناچار وارد چاکراها می شود. ☘ هر…