رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

انرژی های منفی (چگونه انرژی منفی را از خانه هایمان دور کنیم؟)

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷

واستوشاسترا (vastushastra) چیست و چگونه انرژی منفی را از خانه هایمان دور کنیم؟ در این مقاله بیشتر به مطالعه ی درمان هایی می پردازیم که می توان آنها را برای کاهش فرکانس های ناراحت کننده و افزایش فرکانس های خوشایند در ساختمان به کار برد….