رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

راز آرامش

دوشنبه, 4 مارس 2019

چند نفری که در جستجوی آرامش و رضایت درون بودند، نزد یک استاد رفتند و از او پرسیدند: استاد شما همیشه یک لبخند روی لبت است و به نظر ما خیلی آرام و خشنود به نظر می رسی، لطفا به ما بگو که راز خشنودی…

هدف زندگی

چهارشنبه, 5 سپتامبر 2018

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱 🎆 خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند … و رفتنش چیزی از آن کم…! حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد باید که جای پایش در این دنیا بماند آدم خوب است که آدم…